කාළගුණය | Weather Forecast - පිටු අංක 1

අදත් ප්‍රදේශ රැසකට වැසි

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, දකුණ සහ ඌව පළාත්වල අද (03) පස්වරු 2.00 න් පමණ පසු තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම්...

දිස්ත්‍රික්ක හතරකට අද මිලි මීටර් 75ට වැඩි තද වැසි

බස්නාහිර, දකුණ, සබරගමුව, මධ්‍යම, ඌව, වයඹ සහ උතුරු මැද පළාත්වලට අද (02) පස්වරු 2.00න් පමණ පසු තැනින් තැන වැසි...

පළාත් කිහිපයක අද ගිගුරුම් සහිත වැසි

බස්නාහිර, දකුණ, සබරගමුව සහ ඌව පළාත්වල අද (01) පස්වරු 2.00 න් පමණ පසු තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත...

හෙට උණුසුම වැඩිවෙයි

හෙට (01) දිනයේ දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට මිනිස් සිරුරට දැනෙන අධික උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බවට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම්දෙනවා. මේ...

ප්‍රදේශ රැසකට අද පස්වරුවේ වැසි

බස්නාහිර, දකුණ, සබරගමුව, වයඹ සහ මධ්‍යම පළාත්වල අද (31) දින පස්වරු 02.00 න් පමණ පසු තැනින් තැන වැසි හෝ...

අද පස්වරුවේ ගිගුරුම් සහිත වැසි

බස්නාහිර, දකුණ, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වල අද (30) පස්වරු 2.00න් පමණ පසු තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි...

පළාත් හයකට අද පස්වරුවේ වැසි

බස්නාහිර, දකුණ, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වල අද (29) පස්වරු 2.00න් පමණ පසු තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි...

අද පළාත් කිහිපයකට මිලිමීටර් 100ට වැඩි තද වැසි

අද (27) දිනයේ දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස් කාලයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වීමට හිතකර වායුගෝලීය තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතින...

පළාත් කිහිපයකට අද දිනයේ වැසි

නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වලත් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේත් අද (26) දිනයේ දී වැසි වාර කිහිපයක් ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා...

පළාත් කිහිපයකට අද පස්වරුවේ ගිඟුරුම් සහිත වැසි

නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වලත් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේත් අද (25) දිනයේ වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය...

සතියේ ජනප්‍රියම පුවත්

?