ලග්න පලාපල | Astrology - පිටු අංක 1

අද දවසේ ලග්න හිමියන් 6කට විශේෂ බලපෑම්

මේෂ ලග්නයමේෂ ලග්න හිමියන්ට අද දවස එතරම් සුබ දිනයක් නොවේ. රැකියා ස්ථානයේ සාර්ථකත්වය ළඟා කර ගැනීම සඳහා වෙහෙස මහන්සි...

නිවසින් පිටවෙන්න කලියෙන් අද ඔබේ ඉරණම ගැන දැනගන්න

මේෂ ලග්නයමේෂ ලග්න හිමියන්ට අද දවස එතරම් සුබදායක නොවේ. එබැවින් වැදගත් තීරණ ගැනීමෙන් වළකින්න. කාර්යාලයේ වැඩ අධික වනු ඇත....

අද ප්‍රේමවන්තයනට සුබ දවසක් ලග්න 4කට ප්‍රවේශම් වියයුතු දිනයක්

මේෂ ලග්නයමේෂ ලග්න හිමියන්ට අද දවස සුබදායක ප්‍රතිඵල ලබා නොදේ. රැකියා ස්ථානයේ වැඩ අධික වීම නිසා වැරදි සිදු විය...

අද ලග්න 05 කට ඉතාමත් අවධානම් දිනයකි

මේෂ ලග්නයලග්නයෙන් දහ වැන්නේ ගෝචරය වන චන්ද්‍රයා අද ඔබට යහපත් ප්‍රථිඵල ප්‍රධානය කරයි. සාමාන්‍යෙයන් හුරුපුරුදු ක්‍රියාවන්හි වෙනස් වීම්වලටද භාජනය...

ලග්න 5ක හිමියන්ට සුබ දවසකි ප්‍රේමවන්තයන්ට හරි අපුරු දවසකි

මේෂ ලග්නයලග්නයෙන් හත් වැන්නේ චන්ද්‍රයා ගෝචරය වන අද දින විවාහ අපේක්ෂකයන්ට ශුභයි. එහෙත් විවාහ වූ අය තම ස්වාමියා හෝ...

අද දවසේ ලග්න 6කට බඹරේ වැල්ලේ කැරකෙන දවසක් අනෙක් ලග්න හිමියන් ප්‍රවේශම් වියයුතු දවසක්

මේෂ ලග්නයසඳු ලග්නයෙන් හතර වැන්නේ ගෝචරය වන අද දින ඔබට මවගේ සහ මව්පස නෑයින්ගේ සිත් දිනා ගනිමින් කටයුතු කිරිමට...

අද දවසේ (11) ලග්න පලාපල

මේෂ ලග්නය - වස්තුව සහ සැප සම්පත් ලඟා වේ ලග්නයෙන් දහ වැන්නේ ගෝචරය වන චන්ද්‍රයා අද ඔබට යහපත් ප්‍රථිඵල ප්‍රධානය...

අද (10) දවසේ ලග්න පලාපල

මේෂ ලග්නය - දක්ෂතා මතු වේ, ඉ‍ගෙනීමෙන් ඉහළටම අද දින ඔබගේ ලග්නයෙන් නව වැන්නේ සඳු ගෝචරය වීම ඔබේ දියුණුවේ දොරගුලු...

අද දවසේ ලග්න පලාපල 2023-05-08

මේෂ ලග්නය - හිතේ ධෛර්යය ශක්තිය අඩුවිය හැකිය සඳු ලග්නයෙන් අට වැන්නේ ගෝචරය එතරම් යහපත් නොවේ. එබැවින් අද දවසේ ඔබෙගේ...

අද දවසේ ලග්න පාලාපල 2023-05-05

මේෂ ලග්නය - විවාහය අපේක්ෂකයින් ශුභයි ලග්නයෙන් හත් වැන්නේ චන්ද්‍රයා ගෝචරය වන අද දින විවාහ අපේක්ෂකයන්ට ශුභයි. එහෙත් විවාහ වූ...

සතියේ ජනප්‍රියම පුවත්

?